UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Christus Vincit, Christus Regnat.

Christus, Christus Imperat.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.

Chrystus, Chrystus Władcą nam!

          (pieśń ku czci Jezusa Chrystusa, wg tradycji najstarsza pieśń chrześcijan)

 

Stajemy dzisiaj wokół ołtarza, by oddać chwałę naszemu Królowi. Jednak Jego panowanie jest całkowicie odmienne od sposobu, w jaki sprawują władzę władcy tej ziemi. Gdy przyjmujemy Jego rządy, zostajemy wyzwoleni z wszelkiej niewoli, bo nasz Pan ma moc pokonać zagrażające nam zło. Dlatego poddanie się pod panowanie Jezusa – Pana i Króla jest przywilejem i zaszczytem, a przebywanie w Jego królestwie gwarancją prawdziwego szczęścia i bezpieczeństwa. On zdobył nas dla siebie ceną swojej Krwi i wykupił nas spod władzy złego ducha. Przybliżmy się zatem do Tego, który jest Królem Wszechświata, i dziękujmy Mu, że nas wyswobodził z niewoli grzechu, byśmy Mu służyli i bez końca Go chwalili.              (Oremus, XI.2018,s.119)

Zostaw komentarz

Możesz używać następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>