Kategoria Aktualności

34 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był duszpasterzem środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał strajkujących studentów, zainicjował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. „Zło dobrem zwyciężaj” – powtarzał, „wbrew nadziei wierząc nadziei” (por. Rz 4,18), że Polska odzyska wolność w pokojowy sposób. Szykanowany przez władze komunistyczne, był wielokrotnie przesłuchiwany i aresztowany, a w końcu został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

więcej...

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

Św. Łukasz, autor trzeciej Ewangelii i wierny uczeń św. Pawła, był z zawodu lekarzem. Widać to w słownictwie Ewangelii, którą spisał, zawierającym wiele starożytnych terminów medycznych. Łukasz był również bardziej niż inni Ewangeliści wyczulony na ludzką biedę, z którą jako lekarz często się konfrontował. Stąd też zostawił nam w swojej Ewangelii przepiękny obraz Bożego miłosierdzia. Zachował w niej i przekazał nam bodaj najpiękniejszą przypowieść Pana Jezusa – o ojcu miłosiernym, zwaną też przypowieścią o synu marnotrawnym. Święty Łukasz jest też patronem lekarzy i personelu medycznego...

więcej...

40 ROCZNICA WYBORU KARD. KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

więcej...

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 roku. Ówczesny sułtan turecki chciał podbić Europę i narzucić jej islam. Papież św. Pius V, dominikanin, modlił się wtedy ze łzami do Matki Bożej na różańcu, pod wpływem otrzymanej od Boga wizji, będącej zapowiedzią ogromnego zwycięstwa. Po zwycięstwie, wdzięczny Maryi za cudowne ocalenie Europy, Pius V poświęcił dzień 7 października czci Matki Bożej Różańcowej...

więcej...

WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, ZAKONNICY

Bądź dobrej myśli, narodzie mój (…) Ufajcie dzieci” – czytamy w Księdze Barucha. Takie Boże przesłanie niosła św. Faustyna Kowalska (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Była niewykształconą dziewczyną, jedną z ewangelicznych „prostaczków”, a Jezus przekazał jej orędzie miłosierdzia dla świata. Faustyna doprowadziła do wypełnienia wszystkich Chrystusowych próśb, min.dotyczących namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego oraz ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego. Jezus mówił do niej: „Bardzo mnie rani niedowierzanie duszy...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

Minęło już wiele wieków odkąd św. Franciszek pozostawił po sobie Modlitwę o pokój – jakże jest ona aktualna w obecnym czasie… Dlatego w Uroczystość wspomnienia naszego duchowego Ojca – Biedaczyny z Asyżu, zachęcamy do tej modlitwy, aby na świecie i w ludzkich sercach zapanował pokój i dobro!

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję,
tam gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szu...

więcej...

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

„Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. „Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.”    (KKK 336)

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Anioło...

więcej...

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej:

młodzież i dorośli codziennie o godz. 17.30 ,

dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16:30.

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszy...

więcej...

ZAPRASZAMY na STREFĘ CHWAŁY – 05.10.2018, godz.18:00

więcej...

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA , GABRIELA I RAFAŁA

Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale,

módlcie się za nami.

Wiara w istnienie aniołów oparta jest na Piśmie Świętym, które nadaje im imiona i określa ich funkcje. Są oni sługami i posłańcami Boga. Archanioł Michał („Któż jak Bóg?”) jest przywódcą wojska niebieskiego, aniołów wiernych Bogu i obrońcą przyjaciół  Boga, Ludu Bożego, a także patronem Kościoła powszechnego, który uważa go za pomoc w walce z siłami zła. Gabriel („siła Boga”), który sam siebie określa jako „stojącego przed Bogiem” (por. Łk 1,19), jest głosicielem Boskich objawień ...

więcej...