Kategoria Aktualności

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Kościół katolicki wspomina św. Antoniego z Padwy( 1195-1231), prezbitera i doktora Kościoła. Antoni Padewski, właściwie Ferdynand Bulonne urodził się w bogatej i szanowanej rodzinie w Lizbonie. W młodości wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. W 1220 r. poruszony wieścią o śmierci pierwszych pięciu męczenników franciszkańskich / zamordowanych przez mahometan/ przyłączył się do wspólnoty założonej przez św. Franciszka z Asyżu. Przywdziawszy habit franciszkański, przyjął imię Antoni. Pragnął męczeństwa, ale Opatrzność wciąż stawiała temu przeszkody...

więcej...

WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE

ZMIENI ŚWIAT !

Bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Liturgia Kościoła wyraża w ten sposób ścisłą relację Maryi z Jezusem. Chociaż nikt z nas nie jest, jak Maryja, niepokalanie poczęty, to jednak jest Ona dla nas wzorem w kroczeniu za Chrystusem. Maryja odbyła swoją pielgrzymkę wiary, przyjmując spotykające Ją wydarzenia i rozważając w sercu ich Boży sens. Jeśli będziemy Ją naśladować w tej postawie, nasze serce również stanie się mieszkaniem Bożego Słowa i świątynią Jego Ducha...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Jezu cichy i pokornego serca,

uczyń serca nasze według serca Twego.

Oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, pragniemy uwielbić Boga za dar Jego miłości ku nam. Największym dowodem tej miłości jest to, że „zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” W Sercu Jezusa dostrzegamy cały zamiar zbawczy Stwórcy. Jego bezinteresowną i uprzedzającą miłość. To Serce staje się dla nas także szkołą cnót, a zwłaszcza szkołą odwzajemnienia miłości wobec Boga i bliźnich...

więcej...

CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO

W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwa  codziennie o godz. 17:30.

 

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. […] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

( J 6,51,54)

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wpatrujemy się w Chrystusa, którego List do Hebrajczyków nazywa „Pośrednikiem Nowego Przymierza”. Jezus bowiem nie złożył ofiary z baranów czy cielców, jak to czynili kapłani w Starym Testamencie, ale sam stał się Barankiem ofiarnym i przez własną krew wszedł do Miejsca Świętego. „Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę...

więcej...

ŚWIĘTO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała, 
Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy, 
Cheruby, Serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy, 
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały, 
Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, 
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej ...

więcej...

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

  ( Mt 28,20 )

Stary Testament przynosi wiele opisów ofiar składanych ku chwale Boga Jahwe. Żadna z nich nie miała jednak mocy wyrwania ze śmierci grzechu i odnowienia naszego człowieczeństwa po grzechu pierworodnym. Dopiero ofiara Syna Bożego, który oddaje się Ojcu, przywraca nas do porządku łaski i przeznacza do szczęścia wiecznego. Każdy z nas od Jedynego Prawdziwego Kapłana zyskuje godność kapłańską i powołanie do ofiarowania się Bogu na wzór Chrystusa...

więcej...

ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA

Słowa Jezusa wypowiedziane do Jana: „Oto Matka twoja” są wiecznie aktualne, niezmienne… Co więcej, wciąż się uobecniają i jak wszystko, co przez Boga zostaje wypowiedziane, uczynione, również one wciąż potężnieją, pięknieją, dopełniają się w Jego stworzeniu, w nas! Dzisiaj Duch Święty mówi do nas o Maryi, do każdego z nas: „Oto Matka twoja”. Weźmy Ją do siebie. Jak uczy nas tego św. Jan, św.Józef … Maryja Dziewica jest naszą Matką, Matką Kościoła.

   „Oremus”, maj 2016,s.91

więcej...

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych – i ogień Twojej miłości w nich zapal ” – wołamy dziś, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech to będzie autentyczne wezwanie każdego z nas. Przyjście Ducha Świętego nie dokonało się tylko w czasach pierwszych chrześcijan. Również i dzisiaj możemy otrzymać dary Ducha Świętego. A owocami Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie, o czym przekonuje nas św. Paweł (  Gal. 5,22-23 )

„W dniu Zesłania Ducha tam,...

więcej...

PARAFIADA 2018

więcej...