UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

Minęło już wiele wieków odkąd św. Franciszek pozostawił po sobie Modlitwę o pokój – jakże jest ona aktualna w obecnym czasie… Dlatego w Uroczystość wspomnienia naszego duchowego Ojca – Biedaczyny z Asyżu, zachęcamy do tej modlitwy, aby na świecie i w ludzkich sercach zapanował pokój i dobro!

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję,
tam gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szu...

więcej...

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

„Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. „Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.”    (KKK 336)

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Anioło...

więcej...

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej:

młodzież i dorośli codziennie o godz. 17.30 ,

dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16:30.

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszy...

więcej...

ZAPRASZAMY na STREFĘ CHWAŁY – 05.10.2018, godz.18:00

więcej...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny i Miesięcznika Mały Gość Niedzielny.

2. Od poniedziałku 1 października rozpoczynamy miesiąc różańcowy. Nabożeństwa różańcowe będą się odbywały codziennie o godz. 17:30, natomiast dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16:30.

3. Zapraszamy na Katechezy Neokatechumenalne – Nowej Ewangelizacji. Najbliższa katecheza w poniedziałek 1 października i kolejna w czwartek 4 października, to dwie główne katechezy całego cyklu, dlatego serdecznie na nie zapraszamy wszystkich,...

więcej...

INTENCJE MSZALNE 30.09 – 06.10.2018r.

26 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2018r.

  7:30 – Za + Józefa Koroluka – greg. 30/30.

   9:30 – W int. 50 rocznicy ślubu Danuty i Jana Jankowskich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

11:00 – Za + Adama Żak – greg. 30/30.

12:30 – Za + Zbigniewa Biedrzyckiego w 8 rocznicę śmierci.

12:30 – Dziękczynna za 60 lat życia Anny o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie.

16:00 – Za + Mariannę Burkiewicz w 2 rocznicę śmierci.

18:00 – Za + Michała Bielawskiego w 4 roczni...

więcej...

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA , GABRIELA I RAFAŁA

Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale,

módlcie się za nami.

Wiara w istnienie aniołów oparta jest na Piśmie Świętym, które nadaje im imiona i określa ich funkcje. Są oni sługami i posłańcami Boga. Archanioł Michał („Któż jak Bóg?”) jest przywódcą wojska niebieskiego, aniołów wiernych Bogu i obrońcą przyjaciół  Boga, Ludu Bożego, a także patronem Kościoła powszechnego, który uważa go za pomoc w walce z siłami zła. Gabriel („siła Boga”), który sam siebie określa jako „stojącego przed Bogiem” (por. Łk 1,19), jest głosicielem Boskich objawień ...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ 160 ROCZNICY POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Alleluja.

Chwalcie Boga w Jego świątyni,

chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!

       (Ps 150,1)

Obchodząc uroczystość poświęcenia kościoła, uczestniczymy we wspólnym odnowieniu wiary, każdy bowiem kościół – niezależnie od tego, czy będzie to skromna kaplica, czy okazała świątynia – jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem. Uznajemy, że Bóg jest obecny w konsekrowanej świątyni w sposób wyjątkowy. Także my, jako wspólnota wiernych, jesteśmy świątynią Bożej obecności – żywym Kościołem, w którym Bóg chce nieustannie przebywać...

więcej...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziś nasza parafia przeżywa dzień misyjny. Br. Robert Kozielski, Sekretarz Misyjny naszej Prowincji przed kościołem zbiera kwestę przeznaczoną na nasze misje franciszkańskie w Kenii i Ekwadorze.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych – tzw. zapisy. O godz. 16:00 Msza św. a po niej zapisy i podział na grupy dla młodzieży: z klas III gimnazjum i klas VIII na pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania. Odpowiedzialnym i przewodnikiem za pierwszy rok przygotowania do bierzmowania jest o...

więcej...

INTENCJE MSZALNE 23 – 29.09.2018

25 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2018r.

  7:30 – Za + Józefa Koroluka – greg. 23/30.

  9:30 – Za + Stanisławę i Szczepana Żółtańskich oraz za + Damazego Orzechowskiego i za ++ z obojga stron.

  9:30 – Za + Wiktorię i Józefa Bożek i za ++ z rodziny Bożków i Dondziaków.

11:00 – Za + Adama Żak – greg. 23/30.

12:30 – Za + Jerzego Michalaka w 26 rocz. śm.i za ++ rodziców Wandę i Zygmunta Czyż.

16:00 – Za + Józefa i Henrykę Kisiel i za + Tadeusza Wowk.

18:00 – Za + rodziców: Witolda Ziubrowskiego w 16 rocz. śm.i za + Janinę Ziubrowską w 6 miesięcy po śmierci...

więcej...