Sakrament Małżeństwa

Ślub

Mogą go zawrzeć u nas narzeczeni, którzy:

·  rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem

·  ukończyli 18 lat

·  przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo trzymiesięczny pobyt w naszej parafii

·  przeszli odpowiednie przygotowanie

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy rozmowy. Na pierwszą rozmowę (trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu) przynoszą w miarę możliwości:

·  dowód tożsamości

·  odpis aktu chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramentu bierzmowania

·  jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

·  poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej

Na pierwszej rozmowie ustalają datę sakramentu małżeństwa, odbywa się badanie kanoniczne, gdzie m.in. narzeczeni podają swoje dane osobowe i otrzymują:

·  prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania

·  zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch spowiedzi świętych

·  skierowanie do poradni życia rodzinnego

·  skierowanie na trzy nauki przedmałżeńskie z księdzem

Na drugą rozmowę (miesiąc przed dniem sakramentu) przynoszą potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ew. inne brakujące dokumenty. Na trzeciej rozmowie (w piątek przed zawarciem sakramentu) narzeczeni spotykają się z o. Proboszczem, gdzie na spotkaniu m.in. omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć 18 lat).

W dniu zawarcia małżeństwa dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

·  oddają karteczki od spowiedzi

·  przynoszą odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego

·  przekazują obrączki ślubne

Katecheza przed każdym sakramentem małżeństwa w piątek o godz. 17.00 w kancelarii parafialnej.

Zostaw komentarz

Możesz używać następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>