UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Obchodzi ją Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa...

więcej...

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziękujemy za udział w Festynie Parafialnym i za uczestnictwo i budowę ołtarzy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Serdeczne dziękujemy osobom, które w sposób czynny brały udział w przygotowywaniu i prowadzeniu Parafiady: miastu Kwidzyn, harcerzom z ZHR za organizację logistyczną uroczystości, Szkole Społecznej za wypożyczenie sceny, panom za montaż i demontaż sceny, panu Markowi Zalewskiemu, akustykom p. Pawłowi Zadwornemu, Marcinowi Zadwornemu i p...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30). Św...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1. Dziś ŚWIĘTO PARAFIALNE – Uroczystość Przenajświętszej Trójcy, w naszym kościele możliwość uzyskania odpustu w czasie każdej Mszy św. Suma odpustowa o godz. 12:30. Zapraszamy na IV Parafiadę.
O godz. 20:00 w kościele odbędzie się film fabularny pt. „Zerwany kłos”. Szczegółowy program na plakatach.

2. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny.

3. Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17:30...

więcej...

PARAFIADA 11.06.2017

więcej...

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy radosny czas Świąt Wielkanocnych i od poniedziałku rozpoczynamy OKRES ZWYKŁY. Niech Duch Święty dziś zesłany roznieci w każdym z nas gorącą miłość jaką ukochał nas Jezus Chrystus. O godz. 11:00 zapraszamy na Mszę Prymicyjną o. Mateusza Świętosławskiego i o. Karola Wesołowskiego. Po Mszy św. Neoprezbiterzy udzielą błogosławieństwa prymicyjnego i rozdadzą pamiątkowe obrazki. O godz. 17:00 spotkanie popielgrzymkowe w domu parafialnym.

2. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika ...

więcej...

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

więcej...

CZERWIEC MIESIĄCEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono – jak nauczał papież Leon XIII – „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych.

Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku...

więcej...

SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE po ITALII

 

Niedziela  4 czerwca 2017 , godz. 17:00

Salka parafialna  (przy kancelarii ).

Zapraszamy.

więcej...

ZAPRASZAMY na STREFĘ CHWAŁY – 2.06.2017, godz.18:00

więcej...