XI NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. W dzisiejszą niedzielę zespół Trishagion gra na wszystkich Mszach św. i zbiera na wspólny wyjazd.
  2. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny
  3. Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17:30 za wyjątkiem najbliższej soboty 23 czerwca, gdyż ze względu na ślub nabożeństwo się nie odbędzie.
  4. W piątek 22 czerwca o godz. 8:00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy katechetów na spotkanie w czwartek 21 czerwca o godz. 16:00 w klasztorze.
  5. Tych, którzy pragną w tym roku wstą...
więcej...

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Kościół katolicki wspomina św. Antoniego z Padwy( 1195-1231), prezbitera i doktora Kościoła. Antoni Padewski, właściwie Ferdynand Bulonne urodził się w bogatej i szanowanej rodzinie w Lizbonie. W młodości wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. W 1220 r. poruszony wieścią o śmierci pierwszych pięciu męczenników franciszkańskich / zamordowanych przez mahometan/ przyłączył się do wspólnoty założonej przez św. Franciszka z Asyżu. Przywdziawszy habit franciszkański, przyjął imię Antoni. Pragnął męczeństwa, ale Opatrzność wciąż stawiała temu przeszkody...

więcej...

X NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W dzisiejszą niedzielę przed kościołem kwesta na remont i renowację naszego kościoła. W ostatnim czasie zakupiliśmy subbas, który powiększy ilość głosów naszych organów. Koszt zakupu 2100 zł. W najbliższym czasie głos ten zostanie zainstalowany. Za wszystkie ofiary składamy wielkie Bóg zapłać.

2. Dziś spotkanie popielgrzymkowe o godz. 17:00 w domu parafialnym dla pielgrzymów po Fatimie.

3. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny.

4. Nabożeństwa czerwcowe codzienni o godz...

więcej...

WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE

ZMIENI ŚWIAT !

Bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Liturgia Kościoła wyraża w ten sposób ścisłą relację Maryi z Jezusem. Chociaż nikt z nas nie jest, jak Maryja, niepokalanie poczęty, to jednak jest Ona dla nas wzorem w kroczeniu za Chrystusem. Maryja odbyła swoją pielgrzymkę wiary, przyjmując spotykające Ją wydarzenia i rozważając w sercu ich Boży sens. Jeśli będziemy Ją naśladować w tej postawie, nasze serce również stanie się mieszkaniem Bożego Słowa i świątynią Jego Ducha...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Jezu cichy i pokornego serca,

uczyń serca nasze według serca Twego.

Oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, pragniemy uwielbić Boga za dar Jego miłości ku nam. Największym dowodem tej miłości jest to, że „zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” W Sercu Jezusa dostrzegamy cały zamiar zbawczy Stwórcy. Jego bezinteresowną i uprzedzającą miłość. To Serce staje się dla nas także szkołą cnót, a zwłaszcza szkołą odwzajemnienia miłości wobec Boga i bliźnich...

więcej...

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziękujemy za udział w Festynie Parafialnym i za uczestnictwo i budowę ołtarzy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Serdeczne dziękujemy osobom, które w sposób czynny brały udział w przygotowywaniu i prowadzeniu Parafiady: miastu Kwidzyn za nagrody dla dzieci, harcerzom z ZHR za organizację logistyczną uroczystości, Szkole Społecznej za wypożyczenie sceny, panom za montaż i demontaż sceny, panom Markowi Zalewskiemu, Henrykowi Warczakowi, Józefowi Jędrzejewskiemu: akustykom p...

więcej...

CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO

W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwa  codziennie o godz. 17:30.

 

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. […] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

( J 6,51,54)

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wpatrujemy się w Chrystusa, którego List do Hebrajczyków nazywa „Pośrednikiem Nowego Przymierza”. Jezus bowiem nie złożył ofiary z baranów czy cielców, jak to czynili kapłani w Starym Testamencie, ale sam stał się Barankiem ofiarnym i przez własną krew wszedł do Miejsca Świętego. „Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

1. Dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja z Najświętszym Sakramentem w tym roku wyruszy ok. godz. 11:50 sprzed naszego kościoła, po Mszy św. o godz. 11.00 i przejdzie ulicami: Słowiańską, Chopina, 15 Sierpnia, Braterstwa Narodów, Katedralną. Procesję zakończmy przy Katedrze odśpiewaniem hymnu Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św. tak jak w niedzielę. Msze św. będą celebrowane o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 16:00 i 18:00...

więcej...

ŚWIĘTO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała, 
Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy, 
Cheruby, Serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy, 
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały, 
Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, 
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej ...

więcej...