UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Zwykle Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne w dniu śmierci świętego, kiedy rodzi się on dla nieba. Z Janem Chrzcicielem jest inaczej. Kościół czci także jego ziemskie narodzenie. Ma to podkreślić znaczenie jego życia w dziejach zbawienia. Poprzednik Chrystusa stał się objawieniem łaski, którą Pan czyni – takie jest znaczenie imienia „Jan”. Łaską jest wkroczenie Boga pomiędzy swój lud, by obdarzyć go niczym niezasłużonym miłosierdziem.

(Oremus, VI.2010, s.104 )

więcej...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

1. W dzisiejszą niedzielę Parafialny Zespół Caritas zbiera dobrowolne ofiary na dofinansowanie kolonii letnich w Mikoszewie, na które jedzie 33 dzieci. Msze św. będą dziś są sprawowane o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00.

2. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny i Mały Gość niedzielny.

3. Nabożeństwa czerwcowe codzienne o godz. 17:30.

4. We środę 27 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę św. w intencji Solenizanta o. Władysława Kowalskiego.

5. W czwartek 28 czerwca zapraszamy na uroczystości pogr...

więcej...

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W dzisiejszą niedzielę zespół Trishagion gra na wszystkich Mszach św. i zbiera na wspólny wyjazd.

2. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny i Mały Gość niedzielny

3. Nabożeństwa czerwcowe codzienni o godz. 17:30 za wyjątkiem najbliższej soboty 23 czerwca, gdyż ze względu na ślub nabożeństwo się nie odbędzie.

4. W piątek 22 czerwca o godz. 8:00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy katechetów na spotkanie w czwartek 21 czerwca o godz. 16:00 w klasztorze.

5. Tych, którzy pra...

więcej...

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Kościół katolicki wspomina św. Antoniego z Padwy( 1195-1231), prezbitera i doktora Kościoła. Antoni Padewski, właściwie Ferdynand Bulonne urodził się w bogatej i szanowanej rodzinie w Lizbonie. W młodości wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. W 1220 r. poruszony wieścią o śmierci pierwszych pięciu męczenników franciszkańskich / zamordowanych przez mahometan/ przyłączył się do wspólnoty założonej przez św. Franciszka z Asyżu. Przywdziawszy habit franciszkański, przyjął imię Antoni. Pragnął męczeństwa, ale Opatrzność wciąż stawiała temu przeszkody...

więcej...

X NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W dzisiejszą niedzielę przed kościołem kwesta na remont i renowację naszego kościoła. W ostatnim czasie zakupiliśmy subbas, który powiększy ilość głosów naszych organów. Koszt zakupu 2100 zł. W najbliższym czasie głos ten zostanie zainstalowany. Za wszystkie ofiary składamy wielkie Bóg zapłać.

2. Dziś spotkanie popielgrzymkowe o godz. 17:00 w domu parafialnym dla pielgrzymów po Fatimie.

3. Przed kościołem i w zakrystii można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny.

4. Nabożeństwa czerwcowe codzienni o godz...

więcej...

WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NIECH SERCE TWE NIEPOKALANE

ZMIENI ŚWIAT !

Bezpośrednio po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Liturgia Kościoła wyraża w ten sposób ścisłą relację Maryi z Jezusem. Chociaż nikt z nas nie jest, jak Maryja, niepokalanie poczęty, to jednak jest Ona dla nas wzorem w kroczeniu za Chrystusem. Maryja odbyła swoją pielgrzymkę wiary, przyjmując spotykające Ją wydarzenia i rozważając w sercu ich Boży sens. Jeśli będziemy Ją naśladować w tej postawie, nasze serce również stanie się mieszkaniem Bożego Słowa i świątynią Jego Ducha...

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Jezu cichy i pokornego serca,

uczyń serca nasze według serca Twego.

Oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, pragniemy uwielbić Boga za dar Jego miłości ku nam. Największym dowodem tej miłości jest to, że „zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” W Sercu Jezusa dostrzegamy cały zamiar zbawczy Stwórcy. Jego bezinteresowną i uprzedzającą miłość. To Serce staje się dla nas także szkołą cnót, a zwłaszcza szkołą odwzajemnienia miłości wobec Boga i bliźnich...

więcej...

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziękujemy za udział w Festynie Parafialnym i za uczestnictwo i budowę ołtarzy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Serdeczne dziękujemy osobom, które w sposób czynny brały udział w przygotowywaniu i prowadzeniu Parafiady: miastu Kwidzyn za nagrody dla dzieci, harcerzom z ZHR za organizację logistyczną uroczystości, Szkole Społecznej za wypożyczenie sceny, panom za montaż i demontaż sceny, panom Markowi Zalewskiemu, Henrykowi Warczakowi, Józefowi Jędrzejewskiemu: akustykom p...

więcej...

CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO

W czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwa  codziennie o godz. 17:30.

 

więcej...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. […] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

( J 6,51,54)

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wpatrujemy się w Chrystusa, którego List do Hebrajczyków nazywa „Pośrednikiem Nowego Przymierza”. Jezus bowiem nie złożył ofiary z baranów czy cielców, jak to czynili kapłani w Starym Testamencie, ale sam stał się Barankiem ofiarnym i przez własną krew wszedł do Miejsca Świętego. „Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę...

więcej...