UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. […] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

( J 6,51,54)

 

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wpatrujemy się w Chrystusa, którego List do Hebrajczyków nazywa „Pośrednikiem Nowego Przymierza”. Jezus bowiem nie złożył ofiary z baranów czy cielców, jak to czynili kapłani w Starym Testamencie, ale sam stał się Barankiem ofiarnym i przez własną krew wszedł do Miejsca Świętego. „Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę.” Stało się to „przez Ducha wiecznego.” Przyjmijmy dziś łaskę, dzięki której będziemy mogli doznawać owoców odkupienia, którego dokonał dla nas Chrystus.

( „Oremus”,maj 2018 ,s. 158-159 )

Zostaw komentarz

Możesz używać następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>