UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Jezu cichy i pokornego serca,

uczyń serca nasze według serca Twego.

 

Oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, pragniemy uwielbić Boga za dar Jego miłości ku nam. Największym dowodem tej miłości jest to, że „zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” W Sercu Jezusa dostrzegamy cały zamiar zbawczy Stwórcy. Jego bezinteresowną i uprzedzającą miłość. To Serce staje się dla nas także szkołą cnót, a zwłaszcza szkołą odwzajemnienia miłości wobec Boga i bliźnich. Uczmy się więc od Niego nie tylko cichości i pokory, ale również potwierdzajmy miłość ku Niemu przez wierne pełnienie Jego przykazań. Wtedy na pewno doświadczymy prawdziwości słów: „Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1 J 4,16).

( Oremus , czerwiec 2014,s.143-144 )

 

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości,

miłości wyższej niż niebo, głębszej niż morze,

rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność,

tej miłości niepojętej, której pełne są Jego słowa i czyny.

( bł. Józef Sebastian Pelczar )

Zostaw komentarz

Możesz używać następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>