ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY

Co czynić , aby przestrzeganie Bożych przykazań było dla nas nie ciężarem, ale radością ? Patron Europy, św. Benedykt z Nursji (480-547), twórca reguły benedyktyńskiej, uczy nas, że przede wszystkim należy szukać Boga w modlitwie i codziennej pracy. To właśnie więź z Nim jest źródłem mądrości, radości i głębokiego pokoju. Bez osobistej relacji z Bogiem ciężko jest wypełnić Jego prawo, ale gdy świadomie dajemy Mu się prowadzić, On sam rozbudza w nas pragnienie kroczenia drogami, które prowadzą do prawdziwego i trwałego szczęścia.

(Oremus, VII.2013)

 

Modlitwa

Boże, Ty przez nauczanie św. Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Zostaw komentarz

Możesz używać następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>